Công trình tiêu biểu

Thủy điện Nậm Nghiệp 1 - CHDCND Lào

Thủy điện Nậm Nghiệp 1 - CHDCND Lào

Thủy điện Nậm Nghiệp 1 - CHDCND Lao Nam Nghiep 1 Hydropower Plant - Lao PDR Chủ đầu tư: Nam Ngiep Power Company Investor: Nam Ngiep Power Company Nhà thầu chính: Obayashi Corporation Main contractor: Obayashi Corporation Địa điểm: CNHCND Lao Location:...

Đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông

Đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông

Đường sắt trên cao cát linh hà đông/ đường sắt trên cao metro Chủ đầu tư: Bộ Giao thông vận tải Địa điểm: Hà Nội Thời gian: Năm 2021 Hạng mục cung cấp: Thép V, bản mã, I, H...

zalo