Thủy điện Nậm Nghiệp 1 - CHDCND Lào

Thủy điện Nậm Nghiệp 1 - CHDCND Lao

Nam Nghiep 1 Hydropower Plant - Lao PDR

Chủ đầu tư: Nam Ngiep Power Company

Investor: Nam Ngiep Power Company

Nhà thầu chính: Obayashi Corporation

Main contractor: Obayashi Corporation

Địa điểm: CNHCND Lao

Location: Lao PDR

Thời gian: 2014 - 2018

Year: 2014 - 2018

Hạng mục cung cấp: Thép tấm, thép ống đúc, thép U, Thép H, Thép I, Thép L, Thép ống đen, Thép hộp đen

zalo