Thép lưới B40

Còn hàng

Lưới thép b40  được cấu tạo như sau.
    Lưới thép  b40  Dây đan 2,7mm ,  3,0mm, 3,5mm, 3,85mm, 4,0mm
    Lưới thép b40 mắt lưới 50 x 50 và lưới thép b40 mắt 63×63

Bảng kích thước quy đổi từ m2 ra kg lưới thép b40

Dây đan
M
ắt lưới
2.7mm 3mm 3.5mm 3.85mm 4mm

Ô 50×50 (mm)

1.8kg

2.2kg

3.0kg

3.6kg

4.0kg

Ô 60×60 (mm)

1.5kg

2.0kg

2.6 kg

3.3kg

3.8kg

zalo