Thép lập là

Còn hàng

Sản phầm dùng để làm dây mạ kẽm tiếp địa, hàng rào, hàn đồ cơ khí, vòng bảo vệ cầu thang.v.v.v
Thép dẹt, Lập là được sử dụng khá rộng dãi và phổ biến. Sản phẩm được cán kéo từ phôi đúc chất lượng cao. Đem đến sản phẩm tốt và luôn cạnh tranh về giá .

 Dẹt , Lập là rộng 2 cm
 Dẹt , lập là rộng 3 cm
 Dẹt , lập là rộng 4 cm

 Dẹt , lập là rộng 5 cm

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Sản phẩm mới nhất